Phòng sản xuất

 Admin    7/17/2018

thien

HÀ CÔNG THIỆN

Trưởng phòng sản xuất

Liên hệ:  (024) 668 208 88

Email: inhongdang.vn@gmail.com


Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách sản xuất sản phẩm in ấn của Công ty cổ phần In Hồng Đăng.

- Lập kế hoạch sản xuất của công ty

-  Giám sát kiểm tra chất lượng sản phẩm

- Đảm bảo tất cả các đơn hàng của công ty được hoàn thành đúng hẹn với khách hàng

- Chịu trách nghiệm trong trường hợp hàng hóa sai hỏng, không đúng hạn được giao

- Tham gia giám sát và quản lý nhân viên