Phòng hành chính - kinh doanh

 Admin    4/4/2024

Nhân viên kinh doanh

TRẦN THỊ THƯƠNG

Trưởng phòng kinh doanh

Liên hệ: 0961 587 989

Email: baogia@inhongdang.vn


Lĩnh vực phụ trách

- Quản lý, giám sát quá trình làm việc của toàn bộ nhân viên phòng kinh doanh.

- Đàm phán, báo giá, soạn thảo các hợp đồng kinh tế liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ do công ty cung cấp.

- Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác Marketing và quảng bá sản phẩm của công ty.

- Lập kế hoạch đào tạo nhân viên kinh doanh.

- Kết hợp với bộ phận kế toán để theo dõi tình hình thanh toán của các hợp đồng kinh tế do phòng kinh doanh phụ trách.

- Kết hợp với phòng Kỹ thuật bảo hành để xử lý những vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm do công ty cung cấp.