Ban Giám Đốc

 Admin    4/4/2024

Giám đốc ông Trần Văn Hồng

ÔNG TRẦN VĂN HỒNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Liên hệ:  0982 837 989

Email: inhongdang.vn@gmail.com


Ông Trần Văn Hồng là người có tư tưởng tiên phong và tầm nhìn chiến lược trong việc phát triển thương hiệu thông qua các hình thức thiết kê - in ấn - quảng cáo. Trước khi thành lập In Hồng Đăng, ông đã từng tham gia sáng lập và điều hành tại một số công ty và xưởng sản xuất. Thiết kế phát triển thương hiệu – in ấn quảng cáo luôn là đam mê và tâm huyết của ông


“Những nhà lãnh đạo kinh doanh tốt tạo ra tầm nhìn, xác định rõ tầm nhìn, mạnh mẽ nắm lấy tầm nhìn và không ngừng thúc đẩy nó tới khi hoàn thiện.” - Thomas Hardy.


Lĩnh vực phụ trách:

- Giám đốc điều hành (CEO) của In Hồng Đăng

- Ký kết các hợp đồng kinh doanh.

- Chủ tài khoản giao dịch tài chính.

- Giải quyết khiếu nại của khách hàng.

- Tổ chức nhân sự công ty.