DMCA.com Protection Status

Phòng sản xuất

 Admin    10/6/2016

hà công thiên

HÀ CÔNG THIỆN

Trưởng phòng sản xuất

Liên hệ:  04 668 208 88

Email: inhongdang.vn@gmail.com


Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách sản xuất sản phẩm in ấn của Công ty cổ phần In Hồng Đăng.

- Lập kế hoạch sản xuất của công ty

-  Giám sát kiểm tra chất lượng sản phẩm

- Đảm bảo tất cả các đơn hàng của công ty được hoàn thành đúng hẹn với khách hàng

- Chịu trách nghiệm trong trường hợp hàng hóa sai hỏng, không đúng hạn được giao

- Tham gia giám sát và quản lý nhân viên


" Thế kỷ 20 là thế kỷ của tăng trưởng sản xuất, thế kỷ 21 là thế kỷ của chất lượng (Joseph M. Juran - Nhà quản lý chất lượng nổi tiếng của Mỹ)"