DMCA.com Protection Status

In bao bì, vỏ hộp


Mẫu thiết kế thiết kế bao bì, thiết kế vỏ hộp đẹp - ấn tượng sẽ ảnh hưởng lớn đến quyết định mua hàng của khách hàng và tạo xu thế mua bán đáng kinh ngạc.

Lưu ý các quy định của nhà nước về thiết kế bao bì, vỏ hộp:

» Thiết kế bao bì, vỏ hộp cần phải thể hiện được thành phần bên trong của sản phẩm, ngày sản xuất, hạn sử dụng.

» Thiết kế bao bì, vỏ hộp cần phải có đầy đủ thông tin liên hệ đến doanh nghiệp sản xuất.

» Thiết kế bao bì, vỏ hộp cần phải có định lượng sản phẩm trên bao bì gồm: Khối lượng tịnh, thể tích thực, kích thước thực hay số lượng thực.

» Thiết kế bao bì, vỏ hộp cần phải nêu rõ xuất xứ hàng hóa.

» Thiết kế bao bì, vỏ hộp cần phải có thành phần định lượng của nguyên liệu, phụ gia (nếu có).

» Thiết kế bao bì, vỏ hộp cần phải có hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn bảo quản sản phẩm.

» Thiết kế bao bì, vỏ hộp cần phải có vị trí mở bao bì, vỏ hộp khi sử dụng.

» Thiết kế bao bì, vỏ hộp cần phải có nhãn hàng hóa được gắn trên bao bì. Nếu không được hoặc không thể mở bao bì ngoài thì trên bao bì ngoài phải có nhãn. 

ads-footer

Sản phẩm đã thực hiện